Kontakt

tel.: +48 696 363 749
kontakt@energygroup.edu.pl
www.energygroup.edu.pl

Project Management Institute | Registered Education Provider (R.E.P.)

Strategiczne zarządzanie projektami – warsztat
Organizacja jest sumą zakończonych projektów.

Dla zarządów i właścicieli firm.

Warsztat powstał w wyniku dużego wzrostu świadomości zarządzania projektami w ciągu ostatnich kilu lat. Menadżerowie wyższego szczebla są świadomi, że rynek, metody i narzędzia zmieniają się razem z biznesem i sytuacją ekonomiczną na świecie. Coraz rzadziej uważają też, że projekty to „problem” liderów projektów. I coraz mniej obawiają się zapytać:

 • „jak robią to inni, że osiągają lepsze rezultaty?”
 • „jakie są najlepsze i najprostsze praktyki?
 • „od czego zacząć, żeby nie spalić na starcie?”
 • „jaką najprostszą drogą dojść do efektów?”

Projekty dzisiaj

– nie są wolniejsze, spokojniejsze i tańsze niż kiedyś, raczej podlegają coraz większej presji czasu, pieniądza, technologii i oczekiwanych rezultatów.

Świadomi menadżerowie wiedzą już, że zarządzanie projektami to nie tylko harmonogramowanie, a realizacja jakiejkolwiek strategii bez rozumienia projektów, metod ich kontroli i zasialania najlepszymi zasobami to dreptanie w miejscu. Dobre i trwałe zmiany nie udają się przypadkiem. Są efektem setek trafnych decyzji zarządczych wynikających z opanowania dużego strumienia informacji – z projektów, rynku, otoczenia prawnego i procesów wewnętrznych organizacji.

Tym bardziej warto w gronie zarządzających całą organizacją, w dobrej atmosferze wymiany doświadczeń zobaczyć „pełny obraz” organizacji pod kątem sprawności w zgłaszaniu, wyborze, powoływaniu, kontroli i rozliczaniu projektów. 

Pytań, jakie warto zadać jest wiele:

 • jakie są możliwe podejścia do przekładania strategii organizacji na projekty?
 • jakie rozwiązania kadrowe stosuje się, aby projekty zachodziły, nie tamowały innych działań i aby najcenniejsze osoby chciały te projekty prowadzić i wspierać?
 • jakie role są konieczne i wystarczające dla projektów i bez jakich ról budujemy pola minowe zamiast dobrze działających „gospodarstw”?
 • jako monitorować i kontrolować projekty – złożone i proste, strategiczne i „kosmetyczne”, wzrostowe i rozwojowe?
 • jak wybrać spośród natłoku metodyk, modeli i standardów PM atakujących modą, demagogią, papierologią i często niebezpiecznymi uproszczeniami?
 • jak określać priorytety projektów i planować je w dłuższej perspektywie przy użyciu planu strategicznego portfolio?
 • do czego służy raodmapa i jak ją budować aby stała się jednym z najwygodniejszych narzędzi zarządzania strategicznego?
 • jak monitorować postęp prac i obciążenie zasobów w organizacji narzędziami do wizualizacji portfolio aby przewidywać szanse i problemy?
 • jak „ogarnąć” ogrom informacji generowanej przez projekty poprzez właściwą systematykę, tylko niezbędne dokumentowanie, współdzielenie i adresowanie informacji?
 • na jakim etapie i w jakim zakresie warto sięgać po rozwiązania IT dla zarządzania pojedynczymi projektami oraz portfelem projektów i programów?

Mimo, że warsztat sam w sobie nie jest wdrożeniem tych rozwiązań, na tym właśnie warsztacie dowiesz się, jaka praca jest do wykonania w organizacji oraz od czego warto zacząć, a czego „nie dotykać” zanim nie powstanie solidny fundament z wiedzy, ról i właściwych odruchów.

 

Gwarantujemy z całą pewnością, że:

 • Twoje decyzje związane z rozwojem będą oparte o praktyczną wiedzę i dobry kontakt z rzeczywistością projektów
 • Będziecie mówić o projektach w Waszej firmie tym samym językiem i tak samo komfortowo
 • Każdy dobry gospodarz dojrzy przynajmniej kilka okazji do znaczącej poprawy w biznesie, choćby poprzez usunięcie niewidocznych dotąd blokerów
 • W sposób znaczący obniżycie poziom ryzyka dla całego biznesu wynikający ze sposobu uzgadniania i powoływania projektów

Czego unikniesz mając wiedzę z warsztatu?

 • ulegania czarowi „gadających głów”, zanurzonych w teorii i ewangelizujących w niepraktycznych  domenach PM,
 • niebezpiecznych uproszczeń i skrótów myślowych przy wdrożeniu (np. że każdy projekt musi mieć harmonogram), powodujących, że nawet osoby żywotnie zainteresowane zmianą i doskonaleniem drugi raz mogą nie chcieć już na temat PM rozmawiać…
 • błędów przy kupowaniu wiedzy PM do organizacji  – dla zarządzających projektami, portfolio, dla uczestników projektów (np. „gry i zabawy” oraz wiedza akademicka lub tylko narzędziowa)
 • częstych błędów związanych z formalizacją praktyk PM – nawet lekka przesada w tym obszarze powoduje odrzucenie i frustrację
 • „zagrzebania się” w mnóstwie możliwości, narzędzi, procesów, instrukcji, dokumentów i katalogów

Efektem warsztatu może być…

… wybór najważniejszych obiektów z „katalogu możliwości PM” i zainicjowanie Projektu wdrożenia dobrych praktyk PM!