Kontakt

tel.: +48 696 363 749
kontakt@energygroup.edu.pl
www.energygroup.edu.pl

Project Management Institute | Registered Education Provider (R.E.P.)

Zarządzanie innowacjami ma działać i wzmacniać biznes.
Wyłanienie i dojrzewanie projektów innowacyjnych.  

Dla organizacji, które odważnie myślą o przyszłości

Warsztat, na którym kluczowe dla podnoszenia innowacyjności osoby z firmy mogą poznać naturę innowacji i odnieść jej cechy do organizacji. Wszystko po to, by wiedzeić, od czego zacząć i jak nie „zagrzebać się” w projektach, w których klasyczny PM raczej nie pomoże….

Wyłanianie…

W setkach firm innowacyjność jest tylko sloganem. W równie wielu jest świadomą niekompetencją – wtedy świadomie doskwiera brak spójnej wiedzy na temat tego, z czym my właciwie się mierzymy, skoro dotychczasowe, eksperckie metody zawodzą. Skoro nawet z dobrym i przełomowym pomysłem trudno przebić się i znaleźć partnera do rozmowy a wiele „iskierek” gaśnie zaraz po zaistnieniu… To między innymi dlatego, że INNOWACJA nie daje się opisać klasycznym Business Case’em ani pomierzyć typowym „twardym” ROI, NPV czy wskaźnikami KPI. Uzadsanienie biznesowe wielu innowacji jest trudne do obrony, podobnie, jak było to w odkryciach takich jak fale radiowe czy elektryczność. To znacząco utrudnia wyłanianie i tłumi kreatywność na samym początku drogi do innowacyjnego zarządzania.  Warsztat pokazuje, jakimi metodami wesprzeć tą grupę funkcji innowacyjności.

Dojrzewanie…

Gdy już dojdzie do zaznaczenia i nazwania innowacji, pojawia się fala kolejnych ograniczeń, które mogą utrudnić jej rozwój – klasyczny PM nie wiele pomoże. Bez spójnego modelu dojrzewania innowacji wlaściwego dla natury organizacji, innowacje odrzuci „siła odśrodkowa” korowego biznesu i strumieni przychodow, które zawsze są najawżniejsze. Ale czy w przyszłości tak będzie? Dobrze skalibrowane fazy dojrzewania, trafna, praktyczna wiedza o tym, jak osiągnąć kolejny poziom dojrzałości i proces, który w sposób lekki reguluje odpowiedzilaności i uprawnienia w tej innowacyjnej sztafecie – to rozwiązania, ktore poznasz na warsztacie.

A jeśli trzeba DZIAŁAĆ a nie tylko dobrej wiedzy – zapraszamy na platformę IDEAFY

Na potrzeby średnich i dużych organizacji stworzyliśmy platformę, która pozwala nie tylko „dostrzec iskierki” ale wprowadzić organizację w stan permanentnego „samozapłonu” pomysłami, ideami, wizjami przyszłości produktów i kanałow sprzedaży – oraz poddać mądrej kontroli ich selekcję, dojrzewanie oraz umiejętne wspieranie.

  • Udostępnimy i dostosujemy do potrzeb organizacji platformę do zgłaszania, monitorowania i wspierania dojrzewania projektów od pomysłu do monetyzacji i skalowania.
  • Zapewnimy funckje edukacyjne w potężnej bazie wiedzy o innowcjach pomagajace krok po kroku prowadzić dowolny projekt innowacyjny
  • Zapewnimy integrację z procesami organizacji w taki spsoób, aby struktura firmy i jej procesy nie spowalniały wylanianai i dojrzewania naljeposzych pomysłów – fast track dla innowacji
  • Zapewnimy wartości dodatkwe jak rekrutację innowatorów z rynku pracy i z populacji studenckich
  • Wdrożenie jest wspierane wieloma dostępnymi metodami pracy – audytem, doradztwem, treningiem, coachingiem, mentoringiem – wiemy z doświadczenia, że dobór właściwego stylu pracy i formatu relacji z każdym interesariuszem do klucz do wielu drzwi