Kontakt

tel.: +48 696 363 749
kontakt@energygroup.edu.pl
www.energygroup.edu.pl

Project Management Institute | Registered Education Provider (R.E.P.)

Pełne wdrożenie Project Management w Twojej firmie
Zarządzanie projektami ma działać i wzmacniać biznes. 

Dla organizacji, które chcę dobrze żyć z projektów.

Stworzone na miarę systemowe rozwiązanie. Zawiera metodyki dla różnych typów projektów, rozwiązanie do zarządzania portfolio projektów i programów oparte o dobrze skonfigurowane PMO oraz indywidualne podejście HR zbudowane na ścieżkach kariery oraz zaawansowanych metodach doboru, oceny i wynagradzania za pracę w projektach.

Jak to często wygląda…

W dziesiątkach firm, które zapraszają nas do współpracy często odkrywamy smutną historię prób udoskonaleń i wdrożeń, które nie dały widocznego rezultatu – ani w postaci zmiany zachowań, ani w zrozumieniu kluczowych ról projektowych ani też w usprawnionym przepływie pracy w projektach.

Mimo wielu głośnych i modnych międzynarodowych wzorców i powszechnie dostępnych źródeł wiedzy, system zarządzania działa jak działał i „to, co robi różnicę” nadal jest nieodkryte. Jak mówią myśliwi: „wróciliśmy z udanego polowania, ale duch zwierzęcia pozostał w lesie…”

Wielokrotnie też uproszczenia płynące z chęci szybkiej poprawy praktyk PM powodują skupienie się na niewłaściwej perspektywie zarządzania projektami – np. tylko na procedurach, samych obowiązkach PM’ów, integracji zespołów projektowych, które dalej nie wiedzą co i jak mają robić lub tylko na uproszczonym, nieadekwatnym harmonogramowaniu.

Wiele pozostawiają też do życzenia sposoby pozyskiwania wiedzy i umiejętności metodycznych PM do organizacji – od niskiej wartości kursów obsługi aplikacji do harmonogramowania, przez oderwane od kontekstu gry i zabawy nie zapewniające „transfer to the job” aż po próby literalnego, zdominowanego „papierologią” bezmyślnego zapożyczenia całych, złożonych metodyk jak np. PRINCE 2 (będącej bardzo dojrzałą i przemyślaną metodyką).

Aby móc powiedzieć „mamy dobrze działający PM w firmie” trzeba „odczarować” kilka stereotypów na temat tej jednej z najbardziej praktycznych dziedzin zarządzania. Wdrożenie warto zobaczyć na „dużym obrazie” i – przede wszystkim – razem z osobami zarządzającymi całym biznesem. 

Co może objąć wdrożenie rozwiązania PM w Twojej firmie? – to oczywiście zależy od jej bieżącej sprawności. Oto przykładowe działania:

 

 • Diagnoza sprawności projektowej organizacji w oparciu o światowe standardy;
 • Przegląd metodyczny wybranych projektów służący wyłonieniu dobrych praktyk; i obszarów do rozwoju
 • Opracowanie procesu PM oraz dedykowanych metodyk PM dla wybranych klas i rodzajów projektów oraz ich integracja z systemem zarządzania;
 • Opracowanie i wdrożenie procesu PPM – zarządzania portfelem projektów z użyciem takich udogodnień jak raodmapa, plan strategiczny portfolio i narzędzi do wizualizacji portfela
 • Uzgodnienie metod generowania projektów ze strategii, ich klasyfikacji, nadawania priorytetów i grupowania.
 • Konfiguracja i uruchomienie biura projektów (PMO) o wynikającym z dojrzałości organizacji profilu i zakresie wpływu;
 • Opracowanie kompletnego rozwiązania HR odpowiadającego na potrzeby rekrutacji, sukcesji, rozwoju, oceny i wynagradzania za pracę w projektach;
 • Opracowanie rozwiązań do zarządzania wiedzą w projektach i z projektów
 • Opracowanie dedykowanych metod postępowania z projektami zagrożonymi
 • Treningi menadżerskie i metodyczne dla sponsorów, zarządów projektów, menadżerów portfolio oraz kierowników projektów.
 • Wsparcie w projektach zagrożonych i przywrócenie ich na właściwe tory
 • Pilotaż, asysty i interwencje metodyczne w wybranych, ważnych projektach

 

 

Co wyróżnia nasze podejście?

 • Każde wdrożenie odbywa się na bazie rozważnie uzgodnionego zaangażowania naszego i Klienta – wiemy z doświadczenia, ile mądrości pochodzi z wewnątrz organizacji i że żadne medium zewnętrzne nie zastąpi bogactwa doświadczeń firmy. Ignorancja w tym obszarze powoduje odrzucenie każdej, nawet najbardziej racjonalnej praktyki. Również odpowiedzialność za zmiany powinna być osadzona wewnątrz firmy, jeśli ma zaowocować konsekwencją i dyscypliną – każdy wie, co się dzieje gdy za los firmy zaczynają odpowiadać doradcy…
 • Pracujemy w oparciu o zaufanie i przejrzystość – celem wdrożenia jest przecież przemyślana, długofalowa, kulturowa zmiana w myśleniu prowadząca do poprawy sprawności i przewidywalności całego biznesu. W ten sposób adresujemy nasze usługi do osób myślących odpowiedzialnie o zarządzaniu i do najlepszych gospodarzy swoich firm. Dobra wdrożenie nigdy nie jest spektakularne i obfite w fajerwerki – to często powolne dojrzewanie owocu, który nagrodzi nas plonem w odpowiednim czasie.
 • Opracowane rozwiązanie zawsze korzysta z praktycznych wzorców właściwie wybranych i zaadaptowanych do Twojej firmy tak, aby móc z łatwością stosować kompetencję klasy światowej w podejściu do dowolnych projektów i z pełną pewnością odnosić własne praktyki do uznanych standardów.
 • Wdrożenie jest wsparte we wszystkich obszarach życia organizacji – metodycznych, społecznych, menadżerskich, kulturowych, a jak uczy doświadczenie – niezrównoważone próby podejścia „tylko na twardo” lub „tylko na miękko” już po kilku miesiącach powodują powrót do „starych, dobrych praktyk” i frustrację utrudniającą podjęcie kolejnej próby.
 • Wdrożenie może być wspierane wieloma dostępnymi metodami pracy – audytem, doradztwem, treningiem, coachingiem, mentoringiem – wiemy z doświadczenia, że dobór właściwego stylu pracy i formatu relacji z każdym interesariuszem do klucz do wielu drzwi